Prof. dr
Milutin Tadić


» Početna » Akademsko pisanje u geografiji


Akademsko pisanje u geografijiDatum
 Dokumenti i linkovi
 Napomene
04.02.
Akademsko pisanje-program.pdf
Akademsko pisanje - program - engl.pdf

 Literatura 2018.pdf
Akademsko pisanje na nastavni predmet na Univerzitetu u Beogradu.pdf
 
1. jun
III ispitni rok: 15. jun u 9 h, Studentski trg (velika sala)
IV ispitni rok: 10. jul u 9 h, Studentski trg (velika sala)
Predispitne obaveze, seminarski rad:

Kao što je objašnjeno u Informacijama, svi studenti koji nisu u zadatom roku (završno sa 31. majem) poslali seminarske radove, ubuduće će ih moći predavati samo u štampanom obliku, i to u ispitnom terminu – za naredni ispitni termin (15. juna za 10. jul, 10. jula za...redom).

Seminarski radovi će biti pregledani u razumnom roku i na sajtu će biti objavljivan spisak studenta čiji su radovi prihvaćeni. Studentima čiji radovi budu „vraćani” neće biti detaljno označeno šta sve trebaju promeniti (ispraviti, dopuniti, peformulisati) kao studentima koji su na vreme predali svoje radove: „vraćen” rad, to znači – rad koji nije urađen prema Uputstvu i u APA stilu, i student jednostavno treba da pođe iz početka i da ga s njima uskladi.

Svim studentima koji su seminarski rad poslali mejlom detaljno su naznačene greške u vidu komentara na marginama dokumenta, nekima i više puta. Pri tome je bilo mnogo ponavljanja (mnogo istih ili ponovljenih grešaka) od kojih ćemo skrenuti pažnju na one najčešće:

1) U Apstraktu se ne najavljuje čitaocu o čemu će biti pisano, „šta će biti na kraju” kao u nekim pričama,  nego se u najsažetijem obliku iznose motivi, metode i rezultati, sve konkretno: Apstrakt je „mini verzija” rada.

2) Pri navođenju izvora u tekstu i u spisku literature ne može biti nikakve proizvoljnosti, sve mora biti tačno u APA stilu. Najviše se grešilo pri navođenju izvora sa veba, posebno u potpisima ispod ilustracija. Sve  je bilo objašnjeno na sajtu, sa primerima  (lekcije od 4. III do 7. IV, plus lekcija 21. IV), i u tamo postavljenom priručniku „APA-džepni priručnik.pdf”.

3) U APA stilu se fusnote koriste samo u izustetnim slučajevima, nikako za navođenje izvora u tekstu.

4) Zaključak je često sasvim uopšten. Osim toga, u Zaključku ne sme biti citata i ilustracija, niti navođenja izvora.

5) Citat ne sme da „visi”: mora biti svrsishodan, povezan sa ostalim tekstom.

6) Tačka mora biti na kraju rečenice. Greške su pravljene uglavnom kod navođenja u tekstu, na primer, pisano je,

... području”. (Petrović, 2009, str. 45)

bez tačke na kraju, umesto

... području” (Petrović, 2009, str. 45).

7. U tekstu treba čitaoca uputiti na slike (sl. 1), (sl. 2)... i tabele (tab. 1), (tab. 2) itd.

8. Greške u formatiranju: prvi navodnici moraju biti donji („), između naslova i narednog pasusa, između pasusa i naredne slike,  i obrnuto, treba da bude jedan prazan red, treba koristiti samo zadati font, ilustracije trebaju biti krupne i pregledne, porodično stablo je takođe ilustracija, i dr.


P. S. Pregledom do sada poslatih radova stekao se utisak da određen broj studenata uopšte nije pročitao dokumente koji su postavljeni na sajtu, da su pročitali ne bi pravili  greške koje jesu. Takođe, u radovima se ponavljaju iste greške što može značiti da studenti slabo međusobno sarađuju.