Prof. dr
Milutin Tadić


» Početna » Kartografija sa topografijom


Kartografija sa topografijom
5. oktobar

12. oktobar
https://www.sendspace.com/filegroup/obDr5OCunk%2BgPf7Suz7cnSFqMkawsAjo
Preuzmite dokumente. „Podsetnik iz geodezije” i „Karta – geoprostorna paradigma” su neobavezni.

19. oktobar

26. oktobar
Proučite:

2. novembar

9. novembar
(neće biti predavanja, samo vežbe)
Pažljivo pročitati članak i iscrtati šemu pamćenja („mentalnu mapu”).

 16.novembar  
 23.novembar
 
 30. novembar
 
 7. novembar
 
NASTAVNE TEME ZA PRVI KOLOKVIJUM: 23. novembar

1) Definicija geografske karte; 2) Osnovi pojmovi sferne geometrije; 3) Oblik i veličina Zemlje; 4) Geografski koordinatni sistem; 5) Geografske mreže.

NASTAVNE TEME ZA DRUGI KOLOKVIJUM: 21. decembar


NASTAVNE TEME ZA ZAVRŠNI ISPIT (februar)

1) Kartografske projekcije; 2) Deformacije; 3) Azimutne projekcije; 4) Podela geografskih karata; 5) Podelai označavanje topografskih karata; 6) Istorija globusa.


1) Cilindrične projekcije; 2) Gaus-Krigerova projekcija; 3) Konusne projekcije; 4) Geografski atlasi

Na Završnom ispitu svi studenti polažu III deo (četiri nastavne teme naznačene u levom stupcu). I i II deo polažu samo studenti koji te delove nisu položili na testovima tokom prvog semestra.