Prof. dr
Milutin Tadić


» Početna » Uvod u geografiju


Uvod u geografiju
02.X

ГЕОГРАФСКА  ЛЕКТИРА

За први колоквијум (средина новембра):

—Цвајг, С. (1948). Магелан. Нови Сад: Матица Српска.

За други колоквијум (средина децембра):

—Гавриловић, Д. (1999). Александaр фон Хумболт. Глобус, 25, 175–181.

За завршни испит:

—Гавриловић, Д. (1974). Роберт Скот. Земља и људи, 24, 199–210.

—Гавриловић, Д. (1988). Алфред Вегенер. Земља и људи, 38, 77–84.

—Јаковљев, А. (2010). Амундсен. Београд: Stena Press.
9.X

 „Ptolemejevska geografija”: str. 16–22, str. 87–89 (do odeljka  „Posejdonijevo određivanje...”)
16.X
U prilogu je i fotografija uz koju je dodata tabela, da se brže upoznate. Proverite da li su brojevi odgovarajući: tri studenta su napisala da su na fotografiji označeni brojem 11! MatGeo - Ko je ko.pdf
23.X

„Ptolemejevska geografija”: str. 23–25.
30.X
Pažljivo pročitati, napisati sažetak i iscrtati šemu pamćenja („mentalnu mapu”).
20.XI
  • Strabon
  • Ptolemej
„Ptolemejevska geografija”: str. 13–15, str. 44–47 (do odeljka  „Arktički krug”); str. 26–28; str. 67–68. (do odeljka „Šta treba da bude...”); str.111–113.

4.XII
Gost-predavač je prof. dr Dragutin Tošić,  Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet: http://www.gef.bg.ac.rs/nastavnici-i-saradnici/dragutin-tosic/

Neobavezno: Uvod-Tosic-Regionalna geografija.pdf

NASTAVNE TEME ZA PRVI KOLOKVIJUM: 6. novembar
1) Geografska lektira. Cvajg, S. (1948). Magelan. Novi Sad: Matica Srpska;.
2) Uvod u studije geografije; 3) Definisanje pojmova; 4) Geografski položaj; 5) Definicija geografije; 6) Eratosten; 7) Hiparh.

NASTAVNE TEME ZA DRUGI KOLOKVIJUM
1) Strabon; 2) Ptolemej; 3) Struktura geografije; 4) Regionalna geografija; 5) Geografska lektira: Гавриловић, Д. (1999). Александaр фон Хумболт. Глобус, 25, 175–181.
NASTAVNE TEME ZA ZAVRŠNI ISPIT
1) Jovan Cvijić; 2) Globusi i atlasi; 3) Географска лектира:

—Гавриловић, Д. (1974). Роберт Скот. Земља и људи, 24, 199–210.

—Гавриловић, Д. (1988). Алфред Вегенер. Земља и људи, 38, 77–84.

—Јаковљев, А. (2010). Амундсен. Београд: Stena Press.

Na Završnom ispitu svi studenti polažu III deo (tri nastavne teme naznačene iznad). I i II deo polažu samo studenti koji te delove nisu položili na testovima tokom prvog semestra