Prof. dr
Milutin Tadić


» Početna » Uvod u geografiju


Uvod u geografiju


01.X
Program
Uvod u geografiju.doc
Tadic-Syll. Introduction 20.01..doc
6. X
Uvod
01-Uvodno predavanje.pdf
Uvod u studije geografije.pdf

Pažljivo iščitati sledeće dokumente:
KodeksProfesionalneEtike.pdf
PravilnikPolaganjeIspitaIOcenjivanje.pdf

Zadatak:
Uraditi test Uvod - Prvi test - 2020.pdf (direktno na kompjuteru ili odštampati pa ispisati rukom) i uložiti u običnu belu kartonsku fasciklu. U istu fasciklu redom slagati i čuvati sve naredne urađene zadatke.
7. X
Geografska lektira (članci)
Clanci profesora Gavrilovića.pdf
13. X
Definicije geografije
(Definisanje pojmova)
Definicije geografije.pdf
Definicija pojma - prezentacija.pdf

Zadatak: Definisanje pojmova.pdf

Neobavezno:
Predgovor 1.pdf
Predgovor 2.pdf
20. X
Eratosten
Diferencijacija i integracija u geografiji
„Ptolemejevska geografija” (str. 16-22; 87–91)
Eratosten.pdf
Diferencijacija i integracija u geografiji.pdf
27. X
Hiparhov doprinos geografiji


Struktura geografije
„Ptolemejevska geografija”: Hiparh (str. 23-25); Strabon o Hiparhu (str. 59-63)
Prezentacija: Hiparh.pdf

Struktura geografije.pdf

Neobavezno: Vojislav Miskovic - Hiparh.pdf
3. XI
Strabon i PtolemejSeminarski rad
Prvi kolokvijum
„Ptolemejevska geografija” (str. 13-15; 26-28) (str. 99-110, bez udubljivanja u date formule... njima ćete se baviti u klopu predmeta Kartografija)

Prezentacija
: Anticki geografi - Strabon i Ptolemej.pdf

Raspodela tema seminarskih radova: Teme seminarskih radova.pdf

U svakoj temi su zadata po dve ličnosti (dva morepolovca, svetska putnika, istraživača, naučnika). Treba ih predstaviti, ne jednog po jednog, nego uporedo, istakavši sličnosti i razlike između njih, njihov doprinos istoriji geografskih otkrića i istraživanja, geografiji, i nauci uopšte. To uraditi u obliku  PowerPoint prezentacije koju će činiti šest slajdova. Prezentaciju uraditi u skladu sa sledećim pravilima: Saveti za dobru prezentaciju_2015.pdf

Prezentacije treba poslati mejlom najkasnije do 8. decembra, na adresu koju će vam dati asistent. Svaki student će imati  deset minuta da prezentuju svoj rad.

17. XI
Period Velikih geografskih otkrića

Globusi: istorija; savremeni globusi
Geografska lektira: Cvajg, Š.: „Magelan”


Predavanje: Globusi - istorija - tekst.pdf

Prezentacija 1: Globusi-istorija.pdf
Prezentacija 2: Savremeni globusi-1.pdf

Orijentacija globusa (dvolisnica iz knjige – Tadić, M. (2011). Ogledi u nastavi geografije. Podgorica: Zavod za udžbenike, str. 34-35): Orijentacija globusa - demonstracija.pdf
24. XI
Period Velikih geografskih otkrića

Geografski atlasi
Geografska lektira: Cvajg, Š.: „Magelan”


Predavanje: Geografski atlasi.pdf
Prezentacija: Istorija geografije - Geografski atlasi.pdf

Korisno (a neobavezno):

Vesna Ikonović - Atlasi.pdf
Nacionalni atlas.pdf

Napomena.
Uskoro će biti postavljen probni test, sličan onome kakav će biti na II kolokvijumu.
Zadatak – probni test za II deo gradiva, sličan onome kakav će biti na Završnom ispitu:  Uvod – II kolokvijum-24 11 2020.pdf
1. XII
Bernard Varenijus
Varenijus -Opsta geografija - 1650.pdf
Zadatak: Napisati rezime/sažetak („mini verziju” rada)  koji će sadržavati tačno 250 reči.
8. XII
Glavne etape u razvoju geografije: najmanje što se može reći
Glavne etape u razvoju geografije.pdf
Regionalna geografija - Biografije.pdf

Neobavezno: Regionalna geografija.pdf

Zadatak: Koristeći priloženu šemu prvo rešite zadatu asocijaciju, a onda sastavite novu u kojoj će konačno rešenje biti „Aleksandar Humbolt”:  Asocijacija-zadatak.pptx
15. XII
Jovan Cvijić
Zadatak - 15 12 2020.docx
Jirzi Danes-Jovan Cvijic.pdf
Jirzi Danes-Jovan Cvijic - skeniran original.pdf
Asocijacija-1.pptx
Zadatak – Probni test za III deo gradiva, sličan onome kakav će biti na Završnom ispitu: Uvod III - 15 12 2020.doc
22. XII
Naučni metodPrezentacija: Naucni metod - 22 12 2020.pdf

Zadatak.
Pažljivo i strpljivo (treba vremena) izvesti školski eksperiment kojim se demonstrira nastanak stalaktita: Zadatak 22 12 2020.pdf
Fotografisati faze ogleda i fotografije ukomponovati u datu tabelu; na jednoj od fotografija morate biti i vi lično. Dodajte tekst za 3. fazu postupka („Šta se vidi/dešava?”), i tekst za trubrike „Analiziraj” i „Zaključi i primeni”. Fotografije i tekst možete uneti direktno u priloženi dokument ili to možete uraditi u odvojenom DOCX dokumentu.

Odštampan zadatak uložiti u fasciklu zajedno sa svim do sada zadatim korektno urađenim zadacima, uključujući i sva tri urađena probna testa. Fasciklu sa zadacima doneti na Završni ispit.

Neobavezno: Preko raspusta.docx
25. XII
Zadaci

Onlajn konsultacije: 5. i 12. januara od 8:15.
Zadaci koje je trebalo uraditi tokom semestra (vidite iznad, redom), i koje, korektno urađene, treba doneti na završni ispit: Uvod u geografiju - sve.docx

Napomena. Svi nastavni materijali će biti skinuti sa sajta 15. januara.
 5. I 2021.
Konsultacije pred završni ispit
 Uvod u geografiju - zadaci 2020-2021.pdf
  Završni ispit:

28. januar, u 9 h, Studentski trg br. 3, sala 1