Prof. dr
Milutin Tadić


» Početna » Matematička geografija


Matematička geografija


01. X
Nastavni program
MatGeo-program.doc
Tadic-Syll. mat.20.01..doc
05. X
Uvod

Oblik i veličina Zemlje
Geografski koordinatni sistem
00-MatGeo- Uvodno predavanje 2020.pdf

01-Osnovni pojmovi sferne geometrije.pdf
02-Oblik-velicina-koordinatni sistem.pdf

Dva gornja dokumenta su „istrgnuta” iz osnovnog Udžbenika, to je urađeno samo za prvo predavanje (dok ne nabavite Udžbenik).

Zadatak: Odgovoriti na pitanja i rešiti zadatke u Praktikumu (str. 15-21).
06. X
Geografska koordinatna mreža
Mat. geogr. položaj teritorije (na primeru Srbije)
03-Geografska mreza.pdf
04-MatGeo polozaj RS.pdf

Zadaci:
1) Odgovoriti na pitanja i rešiti zadatke u Praktikumu (str. 21-30).
2) Istražiti geoportal „Geosrbija”: https://a3.geosrbija.rs/

Neobavezno. Pročitati knjižicu  Kako smo saznali da je Zemlja okrugla.pdf
12. X
Zemlja kao nebesko telo
Iščitati I, VII i VIII poglavlje knjige: Tadić, M. (2004). Astronomija: pogled ka zvezdanom nebu. Beograd: Zavod za udžbenike.

Odgovoriti na pitanja i rešiti zadatke u Praktikumu (str. 13-14).

Test: Geografski algoritmi.docx
13. X
Nebeska sfera – I
Iščitati

Udžbenik „Matematička geografija” – poglavlje 5 (str. 101-110, to jeste do odeljka 5.4)
Pomoćni udžbenik „Astronomija” – II poglavlje
Praktikum –  3. poglavlje (Nebeska sfera I), str. 31-33.
19. X
Nebeska sfera – I: horizontski koordinatni sistem
Udžbenik „Matematička geografija” – poglavlje 5 (str. 110-112, to jeste do odeljka 5.4.3)
Pomoćni udžbenik „Astronomija” – II poglavlje
Praktikum –  3. poglavlje (Nebeska sfera I), str. 34-37.

Zadatak 1. Instalirajte besplatan program „Stellarium”: http://stellarium.org/
ili koristite onlajn verziju: https://stellarium-web.org/
(Za vašu orijentaciju, večeras i narednih večeri, na primer oko 21 h,  na južnom delu neba videćete grupu sazvežđa koja smo danas pominjali (Veliki pas, Blizanci, Orion, Bik...); crvena netrepereća „zvezda” na jugozapadnom delu neba jete planeta Mars.)

Zadatak 2: Pomoću sastavnih delova koji su priloženi u Praktikumu, a prema uputstvima datim na str. 88-90 Praktikuma, kod kuće napraviti obrtnu kartu zvezdanog neba. Videti takođe (Astronomija, str. 38-39). Kartu doneti na predavanje, 26. oktobra.

Neobavezno
Asterism and Constellation.pdf
Tadic-Naked-eye Astronomy in Mass Tourism.pdf

Neobavezno: Preuzmite PDF knjige koja je pominjana na današnjem predavanju; download link: https://we.tl/t-zl6tmmSdFZ

Napomena. Na sutrašnje predavanje  iz Uvoda u geografiju (20. oktobar), ponesite i pribor za Matematičku geografiju (drugi čas).
26. X
Obrtna karta zvezdanog neba

Određivanje najkraćih udaljenosti između tačaka na Zemljinoj lopti
Obrtna karta 2020.pdf

Udžbenik „Matematička geografija” – poglavlje 2 (str. 35); poglavlje 4 (str. 65-69, do odeljka 4.3); odeljak 4.7 (str. 77-82)
Prezentacija: Ortodroma-1.pdf
Napomena: Na slajdu br. 8 gornje prezentacije ispravljena je pogrešno napisana formula za ortodromsku udaljenost. Formula treba da glasi kao što je napisana u svim rešenim zadacima koji su dati u narednim lekcijama (27. X , 2. XI, 9. XI).
27. X
Ortodroma: zadaci za vežbu
Zadaci

Na odvojenim crtežima Zemljine lopte,

a) što vernije prikazati položaje sledećih parove tačaka,

Beograd – Rio de Žaneiro,
Beograd – Teheran,
Beograd – Vankuve,
Sidnej – Los Anđeles;

b) zatim formirajte i označite odgovarajuće sferne trouglove čijim rešavanjem se izračunavaju ortodromske udaljenosti.

(Proverite da li ste dobro rešili zadatke: Ortodroma - zadaci za vezbu.pdf
02. XI
Ortodroma: vežba
Zadatak koji je danas rešavan kao primer: MatGeo Zadatak - Beograd-Bagdad.pdf
Rešen zadatak iz Praktikuma: Novi Sad - Rio de Zaneiro.pdf

Zadatak. Rešiti test koji je danas započet na predavanjima.
9. XI
Ortodroma: zadaci
Zadatak 1. Rešiti sve zadatke poglavlju 4.2 Praktikuma (str. 43-52).

Zadatak 2. Izračunati najkraću (ortodromsku) udaljenost (z), kao i kurseve plovidbe/leta u polasku  i povratku, između tačaka Т1 – Београд (44° 49' N, 20° 28 E) i Т2 – Port Vila (17° 44' 05” S, 168° 19' 19” E). Tek kada rešite zadatak, postupak i rezultate proverite u sledećem dokumentu: Zadatak-Beograd-Port Vila.pdf

Napomena. Glavni grad Vanuatua, Port Vila, izabran je u zadatku da bismo tačno znali gde se nalazi grad iz koga su stigli studenti-gosti Rey Benne i Naupa Brandon; oboje su sada na smeru Prostorno planiranje. 
16. XI
Ortodroma: utvrđivanje
Loksodroma
Ortodroma / loksodroma
Udžbenik (odeljci 4. 8, 4.11 i 4.12)

Prezentacije
Ortodoma (utvrđivanje): 01-Оrtodroma-utvrđivanje.pdf
Loksodroma: 02-Loksodroma.pdf

Zadatak. Probni test, sličan onome koji će biti na II kolokvijumu: II kolokvijum - probni test - 16 11 2020.pdf
Odštampajte i uradite test; vreme izrade, 30 minuta. Test nosi ukupno 25 bodova, od kojih sam zadatak 8 bodova (3 boda za korektno urađen crtež i 5 bodova za tačno rešenje (tačno rešenje se vrednuje samo uz korektno urađen crtež).

Neobavezno (postupak izrade školskog putokaza
Tadić. M. (2013). Geografska merenja van školske učionice. Beograd: Kreativni centar, str. 88-91.
23. XI
Zemljina kretanja: rotacija
Udžbenik, str. 122-128 (do odeljka 6.3.2)
Astronomija, str. 62-65
Praktikum, str. 53-54
Prezentacija: Rotacija Zemlje.pdf
30. XI
Zemljina kretanja: revolucija (I)
Udžbenik, str. 129-131 (odeljak 6.3.3); str. 133-158 (izuzev odeljka 6.7)
Praktikum, str. 55-58, 64-68.
Prezentacija (uvod): Prividno obrtanje nebeske sfere.pdf
Prezentacija: Revolucija Zemlje .pdf

Tablica deklinacija sunca: Deklinacija Sunca 2021.pdf  
Odštampati tablicu i imati je pred sobom tokom narednih predavanja i vežbi.

Napomena. Naredno predavanje je 1. decembra u 8:15 h, na kanalu „Uvod u geografiju - Predavanja”. Pred sobom imati svesku i kompletan geometrijski pribor (šestar, uglomer, lenjir).