Prof. dr
Milutin Tadić


» Početna » Matematička geografija


Matematička geografija


01. X
Nastavni program
MatGeo-program.doc
Tadic-Syll. mat.20.01..doc
05. X
Uvod

Oblik i veličina Zemlje
Geografski koordinatni sistem
00-MatGeo- Uvodno predavanje 2020.pdf

01-Osnovni pojmovi sferne geometrije.pdf
02-Oblik-velicina-koordinatni sistem.pdf

Dva gornja dokumenta su „istrgnuta” iz osnovnog Udžbenika, to je urađeno samo za prvo predavanje (dok ne nabavite Udžbenik).

Zadatak: Odgovoriti na pitanja i rešiti zadatke u Praktikumu (str. 15-21).
06. X
Geografska koordinatna mreža
Mat. geogr. položaj teritorije (na primeru Srbije)
03-Geografska mreza.pdf
04-MatGeo polozaj RS.pdf

Zadaci:
1) Odgovoriti na pitanja i rešiti zadatke u Praktikumu (str. 21-30).
2) Istražiti geoportal „Geosrbija”: https://a3.geosrbija.rs/

Neobavezno. Pročitati knjižicu  Kako smo saznali da je Zemlja okrugla.pdf
12. X
Zemlja kao nebesko telo
Iščitati I, VII i VIII poglavlje knjige: Tadić, M. (2004). Astronomija: pogled ka zvezdanom nebu. Beograd: Zavod za udžbenike.

Odgovoriti na pitanja i rešiti zadatke u Praktikumu (str. 13-14).

Test: Geografski algoritmi.docx
13. X
Nebeska sfera – I
Iščitati

Udžbenik „Matematička geografija” – poglavlje 5 (str. 101-110, to jeste do odeljka 5.4)
Pomoćni udžbenik „Astronomija” – II poglavlje
Praktikum –  3. poglavlje (Nebeska sfera I), str. 31-33.
19. X
Nebeska sfera – I: horizontski koordinatni sistem
Udžbenik „Matematička geografija” – poglavlje 5 (str. 110-112, to jeste do odeljka 5.4.3)
Pomoćni udžbenik „Astronomija” – II poglavlje
Praktikum –  3. poglavlje (Nebeska sfera I), str. 34-37.

Zadatak 1. Instalirajte besplatan program „Stellarium”: http://stellarium.org/
ili koristite onlajn verziju: https://stellarium-web.org/
(Za vašu orijentaciju, večeras i narednih večeri, na primer oko 21 h,  na južnom delu neba videćete grupu sazvežđa koja smo danas pominjali (Veliki pas, Blizanci, Orion, Bik...); crvena netrepereća „zvezda” na jugozapadnom delu neba jete planeta Mars.)

Zadatak 2: Pomoću sastavnih delova koji su priloženi u Praktikumu, a prema uputstvima datim na str. 88-90 Praktikuma, kod kuće napraviti obrtnu kartu zvezdanog neba. Videti takođe (Astronomija, str. 38-39). Kartu doneti na predavanje, 26. oktobra.

Neobavezno
Asterism and Constellation.pdf
Tadic-Naked-eye Astronomy in Mass Tourism.pdf

Neobavezno: Preuzmite PDF knjige koja je pominjana na današnjem predavanju; download link: https://we.tl/t-zl6tmmSdFZ

Napomena. Na sutrašnje predavanje  iz Uvoda u geografiju (20. oktobar), ponesite i pribor za Matematičku geografiju (drugi čas).
26. X
Obrtna karta zvezdanog neba

Određivanje najkraćih udaljenosti između tačaka na Zemljinoj lopti
Obrtna karta 2020.pdf

Udžbenik „Matematička geografija” – poglavlje 2 (str. 35); poglavlje 4 (str. 65-69, do odeljka 4.3); odeljak 4.7 (str. 77-82)
Prezentacija
Odredjivanje najkracih udaljenosti.pdf
Napomena: Na slajdu br. 8 gornje prezentacije ispravljena je pogrešno napisana formula za ortodromsku udaljenost. Formula treba da glasi kao što je napisana u svim rešenim zadacima koji su dati u narednim lekcijama (27. X , 2. XI, 9. XI).
27. X
Ortodroma: zadaci za vežbu
Zadaci

Na odvojenim crtežima Zemljine lopte,

a) što vernije prikazati položaje sledećih parove tačaka,

Beograd – Rio de Žaneiro,
Beograd – Teheran,
Beograd – Vankuve,
Sidnej – Los Anđeles;

b) zatim formirajte i označite odgovarajuće sferne trouglove čijim rešavanjem se izračunavaju ortodromske udaljenosti.

(Proverite da li ste dobro rešili zadatke: Ortodroma - zadaci za vezbu.pdf
02. XI
Ortodroma: vežba
Zadatak koji je danas rešavan kao primer: MatGeo Zadatak - Beograd-Bagdad.pdf
Rešen zadatak iz Praktikuma: Novi Sad - Rio de Zaneiro.pdf

Zadatak. Rešiti test koji je danas započet na predavanjima.
9. XI
Ortodroma: zadaci
Zadatak 1. Rešiti sve zadatke poglavlju 4.2 Praktikuma (str. 43-52).

Zadatak 2. Izračunati najkraću (ortodromsku) udaljenost (z), kao i kurseve plovidbe/leta u polasku  i povratku, između tačaka Т1 – Београд (44° 49' N, 20° 28 E) i Т2 – Port Vila (17° 44' 05” S, 168° 19' 19” E). Tek kada rešite zadatak, postupak i rezultate proverite u sledećem dokumentu: Zadatak-Beograd-Port Vila.pdf

Napomena. Glavni grad Vanuatua, Port Vila, izabran je u zadatku da bismo tačno znali gde se nalazi grad iz koga su stigli studenti-gosti Rey Benne i Naupa Brandon; oboje su sada na smeru Prostorno planiranje. 
16. XI
Ortodroma: utvrđivanje
Loksodroma
Ortodroma / loksodroma
Udžbenik (odeljci 4. 8, 4.11 i 4.12)

Prezentacije
Ortodoma (utvrđivanje): Zadaci 16 11 2020.pdf
Loksodroma: 02-Loksodroma.pdf

Zadatak. Probni test, sličan onome koji će biti na II kolokvijumu: II kolokvijum - probni test - 16 11 2020.pdf
Odštampajte i uradite test; vreme izrade, 30 minuta. Test nosi ukupno 25 bodova, od kojih sam zadatak 8 bodova (3 boda za korektno urađen crtež i 5 bodova za tačno rešenje (tačno rešenje se vrednuje samo uz korektno urađen crtež).

Neobavezno (postupak izrade školskog putokaza
Tadić. M. (2013). Geografska merenja van školske učionice. Beograd: Kreativni centar, str. 88-91.
23. XI
Zemljina kretanja: rotacija
Udžbenik, str. 122-128 (do odeljka 6.3.2)
Astronomija, str. 62-65
Praktikum, str. 53-54
Prezentacija: Rotacija Zemlje.pdf
30. XI
Zemljina kretanja: revolucija (I)
Udžbenik, str. 129-131 (odeljak 6.3.3); str. 133-158 (od dokaza samo  dokaz na osnovu paralaktičkog kretanja zvezda (6.5.1), i bez odeljka 6.7)
Praktikum, str. 55-58, 64-68.
Prezentacija (uvod): Prividno obrtanje nebeske sfere.pdf
Prezentacija: Revolucija Zemlje .pdf

Tablica deklinacija sunca: Deklinacija Sunca 2021.pdf  
Odštampati tablicu i imati je pred sobom tokom narednih predavanja i vežbi.

Napomena. Naredno predavanje je 1. decembra u 8:15 h, na kanalu „Uvod u geografiju - Predavanja”. Pred sobom imati svesku i kompletan geometrijski pribor (šestar, uglomer, lenjir).
1. XIIZemljina kretanja: revolucija (II)Udžbenik, str. 151-154 (od odeljka 6.7.5 do 6.8)
Praktikum, str. 59-63, 93-68 (zadaci 1-5, i 11-12).
Prezentacija: Revolucija Zemlje II.pdf
Školski ogled: Ogled 1.pdf
(Dvolisnica iz knjige: Tadić, M. (2011). Ogledi u nastavi geografije. Podgorica: Zavod za udžbenike, str. 98-99.)
 7. XII
 Odnos svetla i tame ne Zemlji

Astrologija
 Udžbenik, str. 177,  252-261 (izuzev odeljka 12.7.4)
Praktikum, str. 70-71, 93
Prezentacija 1: Odnos svetla i tame ne Zemlji.pdf
Prezentacija 2: Znak i brak.pdf
Zadatak: Sa odgovarajućim karikaturama (kvadratima crtanog humora) ilustrovati najmanje tri pitanja u priloženom tekstu, kako je to kao primer urađeno za pitanje 6: Deset pitanja astrolozima.doc

Neobavezno: Dijalog sa astrolozima.pdf

Napomena. Naredno predavanje je 8. decembra u 8:15 h, na kanalu „Uvod u geografiju - Predavanja”. Neophodno je imati digitron, tablicu deklinacija sunca, svesku i kompletan geometrijski pribor (šestar, uglomer, lenjir).
8. XII
 Sistemi vremena
 Udžbenik, str. 195-208 do odeljka 9.8)
Praktikum, str. 73-77
Prezentacija: Sistemi vremena.pdf
Praktični rad: Odredjivanje podnevacke linije.pdf
(Dvolisnica iz knjige: Tadić, M. (2013). Geografska merenja van školske učionice. Beograd: Kreativni centar, str. 50-51.

Tablica (odštampati): Vremensko izjednačenje - 2021.pdf

Neobavezna literatura:
Tadić, M. (2005). Sunčani časovnici. Beograd: Zavod za udžbenike.

Napomena: Ovih dana Geografski fakultet je štampao priručnik „Sunčani časovnici: radovi studenata Geografskog fakulteta” koji se može nabaviti u prostoriji Srpskog geografskog društva: Priručnik-korice.jpg. U knjizi su su prikazani sunčani časovnici (ukupno 125) postavljeni na školama u Srbiji u periodu 2013-2019. godina, i data detaljna uputstva za konstrukciju zidnih sunčanih časovnika.
14. XII
 Izračunavanje dužine obdanice
 Udžbenik, str. 248- 252
Praktikum, str. 96-99
Prezentacija: Duzina obdanice.pdf
Neobavezno: Orijentacija-Raska skola.pdf

Napomena. Naredno predavanje je 15. decembra u 8:15 h, na kanalu „Uvod u geografiju - Predavanja”. Neophodno je imati digitron, tablicu deklinacija sunca i vremenskog izjednačenja, svesku i kompletan geometrijski pribor (šestar, uglomer, lenjir). Zajedno ćemo uraditi zadatak koji je zadat na predavanju održanom danas (14. decembra): „Izračunati dužinu obdanice u Beogradu 15. decembra 2020. godine...”.
 15. XII
 Izračunavanje dužine obdanice: zadatak Zadatak 15 decembar.pdf
MatGeo-III probni test -14 12 2020.pdf
 21. XII
 Amplituda sunca
Orijentacija u prostoruOnlajn konsultacije: 4. i 11. januara od 8:15.
Udžbenik: str. 248-250 (odeljak 12.5)
Prezentacija: Orijentacija – 21 ХII 2020.pdf

Literatura
:

Тадић, М. (2004). Астрономија: поглед ка звезданом небу. Београд: Завод за уџбенике, стр. 57-59.

Тадић, М. (2011). Картографија: или карту читај – никога не питај. Београд: Креативни центар, стр. 52-73.

Tadić, М. (2013). Geografska merenja van  školske učionice. Beograd: Kreativni centar, стр. 50-59.

...............................

Napomena. Svi nastavni materijali će biti skinuti sa sajta 15. januara.

4. I 2021.
Nove tablice

Informacija o završnom ispituZavršni ispit:
Tablice deklinacija sunca za 2021. godinu, u stepenima: Deklinacija Sunca 2021.jpg
Tablice vremenskog izjednačenja za 2021. godinu (minute : sekunde): Vremensko izjednacenje 2021.jpg

Tablice koje ste dobili na predavanjima su tačnije ali su ove praktičnije jer su vrednosti već zaokružene. Na završnom ispitu ćete isključivo njih koristiti. Odštampajte ih na jednom listu, obostrano, i donesite na ispit zajedno sa kompletnim geometrijskim priborom, običnom i hemijskom olovkom, i digitronom. Bez toga ne možete pristupiti ispitu. Podrazumeva se da  sa sobom imate i indeks.

29. januara, u 9h, Studentski trg br. 3, sala 1.