Prof. dr
Milutin Tadić


» Početna » Novosti » Akademsko pisanje u geografiji


06.09.2021.

Akademsko pisanje u geografiji

Na ispitu 9. 10. 2021. opet će uz kompletni test biti ponuđena i redukovana varijanta testa za ocenu „dovoljan”.