Prof. dr
Milutin Tadić


» Početna » Novosti


Novosti


14.10.2018.

Matematička geografija

Urađen prvi sunčani časovnik ove školske godine, nikada pre. Uradila ga je Beljić Helana na osnovnoj školi „Jovan Cvijić” (Provo kod Šapca). Selo Provo kod Sapca.jpg

Preuzmite prezentaciju od prošle godine, da vidite kao ona treba načelno izgledati: https://www.sendspace.com/file/har51d

Preuzmite i grafikon tačnosti sunčanog časovnika: Grafikon tacnosti.jpg


09.10.2018.

Matematička geografija

9. oktobar

Započet rad na prvom sunčanom časovniku ove školske godine:

Beljić Helena, OŠ „Jovan Cvijić”, Provo (opština Šabac)


07.10.2018.

Matematička geografija

Postavljeni su dokumenti vezani za praktični rad


26.09.2018.

Akademsko pisanje u geografiji

1) Miletić Anđela i Rakić Sandra treba da uzmu na popravak seminarske radove. To mogu uraditi 27. septembra u 9:45 h ili 28. septembra u 9:45 h.05.09.2018.

Akademsko pisanje u geografiji

Studenti koji su 4. septembra predali seminarske radove treba da ih uzmu na popravku 6. ili 7. septembra u 10 h. Seminarski rad mora biti uradjen u skladu sa Uputstvom koje su dobili svi studenti.


10.07.2018.

Akademsko pisanje u geografiji

Studenti Karić Nikola i Kokerić Davor treba hitno da dostave popunjene prijave za ispit iz predmeta Akademsko pisanje u geografiji. Prijave treba da ostave kod Bibliotekara.


03.07.2018.

Akademsko pisanje u geografiji

AP - rezultati - IV rok.pdf

Upis ocena: utorak, 10. jul u 11 h.

Ocene su poništene Josifov Nemanji i Mladenović Milanu, na njihov zahtev.


24.06.2018.

Akademsko pisanje u geografiji

Seminarski radovi

Studenti koji nisu uzeli seminarske radove koje treba popraviti (Janković Mihajlo, Milić Jovana i Igor Anđelić) treba da se jave koleginici Aleksandri Petrović, u četvrtak 28. juna.


20.06.2018.
11.06.2018.

Akademsko pisanje u geografiji

Seminarski radovi su primljeni studentima sa sledećim brojevima indeksa: 17, 32, 67, 70, 75, 123, 131, 224 i 244.

Seminarski radovi se vraćaju studentima sa sledećim brojevima indeksa: 93, 94, 100, 120, 132, 156, 162, 199, 231 i 234.

Vraćene radove studenti mogu preuzeti 18. juna u 9:30 h. Temeljito popravljene radove mogu predati na dan ispita u IV roku (29. jun).


10.06.2018.

Akademsko pisanje u geografiji

Pomera se vreme predaja seminarskih radova iz Aakademskog pisanja, ostaje sutra (ponedeljak, 10. jun) ali se pomera sa 10 h na 12:30 h.


06.06.2018.

Akademsko pisanje u geografiji

Rezultati ispita održanog 5. juna: AP u geografiji - rezulatati i napomene.pdf

Pažljivo pročitati napomene.


06.06.2018.

Matematička geografija

Rezultati ispita održanog 5. juna: MatGeo-Rezultati-05 06 2018.docx

Upis ocena 7. juna u 9 h.


04.06.2018.

Akademsko pisanje u geografiji

Za ispit iz Akademskog pisanja u geografiji prijavila su se 44 studenta od koji osam ne može izaći na ispit u ovom roku zbog neispunjenih predispitnih obaveza. To su studenti sa sledećim brojevima indeksa: 52, 93, 98, 100, 153, 172, 219 i 223.

Od ostalih 36 prijavljenih studenta, oni koji se zadovoljavaju ocenom dovoljan (6) treba da to što pre  jave koleginici Aleksandri Petrović. Ocena šest biće im upisana u jednom od narednih ispitnih rokova, onda kada im bude primljen seminarski rad.


31.05.2018.

Akademsko pisanje u geografiji

Studenti generacije 2017/2018. obavezno da pogledaju dokumente koji su 31. maja okačeni uz taj predmet.

(Vraćeni seminarski radovi mogu se preuzeti 2. juna u 15 h kod koleginice Aleksandre Petrović.)


15.05.2018.

Akademsko pisanje u geografiji

Na predlog studenata rok za predaju seminarskog rada pomera se sedam dana: 29. maj 2018.


10.04.2018.
06.03.2018.

Akademsko pisanje u geografiji

Studenti koji danas (6. mart) nisu predali fascikle sa zadacima trebaju ih predati koleginici Aleksandri Petrović u četvrtak 8. marta.

Obavestite studente koji ne prate redovno novosti.


22.02.2018.
20.02.2018.

Master akademske studije

Studenti na smeru Turizmologija koji su izabrali predmet Akademsko pisanje treba da dođu na dogovor sa nastavnikom 19. februara u 16:15 h, kabinet br. 6 (Studentski trg).