Prof. dr
Milutin Tadić


» Početna » Dobrodošli


Dobrodošli


Na ovoj stranici možete naći obaveštenja i materijale za predmete koji su meni povereni.

Linkovi:

Novosti


Akademsko pisanje u geografiji

10.07.2020.

Domaći zadaci i seminarski radovi primljeni su Đorđu Mičiću, Nikoli Rančiću i Mariji Maričić.

Sanja Stevanović,  Anđela Milenković i Uroš Šijački predali su sadržajne seminarske radove ali ih moraju preraditi da budu u skladu sa Uputsvom i APA stilom. Sanja Stevanović i Anđela Milenković su predale nepotpune zadatke, nedostaju „Školski oged” i „Poster prezentacija seminarskog rada”


1