Prof. dr
Milutin Tadić


» Početna » Dobrodošli


Dobrodošli


Na ovoj stranici možete naći obaveštenja i materijale za predmete koji su meni povereni.

Linkovi:

Novosti


Akademsko pisanje

26.05.2020.

Akademsko pisanje  u geografiji, osnovne studije, smer Geografija; Akademsko pisanje, master studije, smer Turizmologija:

Postavljen je probni test sa uputstvima.

Akademsko pisanje

25.05.2020.

Studentima prve godine studija, smer Geografija, i studentima master studija, smer Turizmologija: sutra, pre termina redovnog predavanja, biće okačen probni test pa budite spremni da ga odštampate do 18 h, kada ćete pristupiti njegovom rešavanju.

Akademsko pisanje

25.05.2020.

Studentima prve godine studija, smer Geografija, i studentima master studija, smer Turizmologija: sutra, pre termina redovnog predavanja, biće okačen probni test pa budite spremni da ga odštampate do 18 h kada ćete pristupiti njegovom rešavanju.

Akademsko pisanje: osnovne i master studije

16.03.2020.
Geografski fakultet postepeno nastavlja s radom: http://www.gef.bg.ac.rs/odluka-o-nastavku-rada-geografskog-fakulteta/
Nastavni materijali biće postavljeni još danas,  i narednog utorka (26. maja). Svi do sada postavljeni nastavni materijali moći će se preuzimati samo do 1. juna.
Sve zadatke i testove rešavajte samostalno, u skladu sa akademskom etikom. Treba da ih složite u kartonske fascikle i predate prilikom izlaska na ispit. Prvi ispitni rok za Akademsko pisanje u geografiji jeste junski rok koji taje od 15. juna do 3. jula; tačan datum ispita  biće oglašen narednih dana.
Na ispit mogu izaći samo studenti koji su ispunili sve predispitne obaveze: 1) redovno pohađanje nastave pre prekida zbog epidemije; 2) korektno urađeni i predati svi zadaci; 3)  primljen seminarski rad. Seminarski rad urađen strogo prema poznatom Uputstvu treba poslati mejlom na adresu Akademsko2020@gmail.com najkasnije do 1. juna.
Napomena: Seminarski rad pošaljite tek kada ste ga uradili u skladu sa Uputstvom: ako se traži najmanje šest referenci u spisku literature, onda mora biti šest, ako se traže najmanje dva direktna citiranja, onda moraju biti dva, ako se traži porodično stablo, onda ne može bez njega itd. Ovo je napomenuto jer ni jedan do sada poslati rad ne ispunjava zahteve iz Uputstva. Izuzetak je seminarski rad koleginice Mine Marković pa se možete s njom konsultovati.

1 2 3 4