Prof. dr
Milutin Tadić


» Početna » Akademsko pisanje u geografiji


Akademsko pisanje u geografiji


Datum
 Dokumenti i linkovi
 Napomene
19. II
Akademsko pisanje-program.pdf
Akademsko pisanje - program - engl.pdf

 Literatura 2018.pdf
 

https://www.sendspace.com/file/eypn0t
Preuzmite priručnikeCV 2018.doc
Kako se pise CV - 2.pdf


Zadaci za 26. februar:

1) Napišite biografiju vašim rečima (jedna stranica A4, font Times New Roman 12 pt, prored 1,5)
2) Napišite radnu biografiju (CV) koristeći priloženi obrazac (CV 2017.doc) i prateće uputstvo (Kako se pise CV - 2.pdf).

Oba rada predati 8. marta, uložena u jednostavnu belu kartonsku fasciklu sa upisanim imenom i brojem indeksa u donjem desnom uglu (kao što je to pokazano na priloženoj slici): Fascikla za AP.jpg
6.III
AP-Seminarski rad 2018-uputstvo.doc
Seminarski rad – sablon.docx
AP-Seminarski rad-2018.pdf
AP-Prikupljanje podatakа.pdf
Dodatna literatura: https://www.sendspace.com/file/3tq4x9
13.III
akt_o_uredjivanju_casopisa.pdf
kategorizacija-časopisa.pdf
Na naredno predavanje (20. mart) obavezno doneti svesku geografskog naučnog časopisa koju ste dobili prošlog semestra („Glasnik Srpskog geografskog društva” ili „Zbornik radova Geografskog fakulteta u Beogradu”).
25.III
Uputstvo autorima naucnih clanaka.pdf
Proučiti dokument do odeljka „NAČIN CITIRANJA LITERATURE”. Uporediti sa Uputstvima koja su na  sajtovima svojih ustanova postavili urednici „Zbornika radova Geografskog fakulteta” i „Glasnika Geografskog instituta Jovan Cvijic”
27.III
Naslov - Zadatak 1 - 27 mart 2018.docx
AP - Zadatak 2 - 27 mart 2018.docx
Preuzeti dokumente, rešiti zadatke i odštampene ih predati na predavanjima 17. aprila. Drugi zadatak je dat u dve varijante, student bira varijantu za svesku „Glasnika” koju ima.