Prof. dr
Milutin Tadić


» Početna » Akademsko pisanje u geografiji


Akademsko pisanje u geografiji


Datum
 Dokumenti i linkovi
 Napomene
19. II
Akademsko pisanje-program.pdf
Akademsko pisanje - program - engl.pdf

 Literatura 2018.pdf
 

https://www.sendspace.com/file/eypn0t
Preuzmite priručnikeCV 2018.doc
Kako se pise CV - 2.pdf


Zadaci za 26. februar:

1) Napišite biografiju vašim rečima (jedna stranica A4, font Times New Roman 12 pt, prored 1,5)
2) Napišite radnu biografiju (CV) koristeći priloženi obrazac (CV 2017.doc) i prateće uputstvo (Kako se pise CV - 2.pdf).

Oba rada predati 8. marta, uložena u jednostavnu belu kartonsku fasciklu sa upisanim imenom i brojem indeksa u donjem desnom uglu (kao što je to pokazano na priloženoj slici): Fascikla za AP.jpg
6.III
AP-Seminarski rad 2018-uputstvo.doc
Seminarski rad – sablon.docx
AP-Seminarski rad-2018.pdf
AP-Prikupljanje podatakа.pdf
Dodatna literatura: https://www.sendspace.com/file/3tq4x9
13.III
akt_o_uredjivanju_casopisa.pdf
kategorizacija-časopisa.pdf
Na naredno predavanje (20. mart) obavezno doneti svesku geografskog naučnog časopisa koju ste dobili prošlog semestra („Glasnik Srpskog geografskog društva” ili „Zbornik radova Geografskog fakulteta u Beogradu”).
25.III
Uputstvo autorima naucnih clanaka.pdf
Proučiti dokument do odeljka „NAČIN CITIRANJA LITERATURE”. Uporediti sa Uputstvima koja su na  sajtovima svojih ustanova postavili urednici „Zbornika radova Geografskog fakulteta” i „Glasnika Geografskog instituta Jovan Cvijic”
27.III
Naslov - Zadatak 1 - 27 mart 2018.docx
AP - Zadatak 2 - 27 mart 2018.docx
Preuzeti dokumente, rešiti zadatke i odštampene ih predati na predavanjima 17. aprila. Drugi zadatak je dat u dve varijante, student bira varijantu za svesku „Glasnika” koju ima.
24.IV
Uslovi za dobru pismenost.pdf
Uputstvo autorima.pdf
Na predavanjima je svaki student dobio po dva lista sa zadacima. Na prvoj strani prvog lista je haiku-zadatak. Na poleđini tog lista i na drugom listu su zadaci koji se rešavaju pomoću dokumenta Uputstvo autorima.pdf. Korektno urađene zadatke predati na predavanju 8. maja.
.8.IV
Plagijatorstvo.docx
Preuzmite priručnik za APA stil: https://www.sendspace.com/file/ghv0d2
Koristeći taj priručnik i „Uputstva autorima” koja ste preuzeli 24. aprila uradite zadatke koje ste danas dobili odštampane na dva lista i zajedno sa urađenim zadacima koje trebalo predati 8. maja, predati na predavanjima 15. maja.
15.V
Etika naucnog rada.pdf

Saveti za dobru prezentaciju_2015.doc

Vezbe - 15 maj 2018.docx

Prezentacija Aleksandre Petrović
Zadaci koje treba uraditi i predati na predavanju 22. maja.