Prof. dr
Milutin Tadić


» Početna » Kartografija sa topografijom


Kartografija sa topografijom
6. X
https://www.sendspace.com/file/lm4uem
Preuzmite Prezentaciju sa osnovnim podacima o predmetu.

Na predavanju 13. oktobra, i svim narednim predavanjima, najbolje je da imate veliku svesku bez linija i kompletan geometrijski pribor.
13.X

20.X
„Oblik i veličina Zemlje” – pročitati do odeljka 2.2 („Geografski koordinatni sistem”)

Neobavezno. U slobodno vreme  pročitatajte knjižicu„Kako smo saznali da je Zemlja okrugla” koju možete preuzeti sa:
https://www.sendspace.com/file/pcg19r