Prof. dr
Milutin Tadić


» Početna » Kartografija sa topografijom


Kartografija sa topografijomNASTAVNE TEME ZA PRVI KOLOKVIJUM

1) Definicija geografske karte; 2) Osnovi pojmovi sferne geometrije; 3) Oblik i veličina Zemlje; 4) Geografski koordinatni sistem; 5) Geografske mreže; 6) Istorija globusa.
NASTAVNE TEME ZA DRUGI KOLOKVIJUM


NASTAVNE TEME ZA ZAVRŠNI ISPIT (februar)

1) Kartografske projekcije; 2) Deformacije; 3) Azimutne projekcije; 4) Podela geografskih karata; 5) Podelai označavanje topografskih karata.


1) Cilindrične projekcije; 2) Gaus-Krigerova projekcija; 3) Konusne projekcije; 4) Geografski atlasi

Na Završnom ispitu svi studenti polažu III deo (četiri nastavne teme naznačene u levom stupcu). I i II deo polažu samo studenti koji te delove nisu položili na testovima tokom prvog semestra.