Prof. dr
Milutin Tadić


» Početna » Kartografija sa topografijom


Kartografija sa topografijom


24.XI


6. X
https://www.sendspace.com/file/lm4uem
Preuzmite Prezentaciju sa osnovnim podacima o predmetu.

Na predavanju 13. oktobra, i svim narednim predavanjima, najbolje je da imate veliku svesku bez linija i kompletan geometrijski pribor.
13.X

20.X
„Oblik i veličina Zemlje” – pročitati do odeljka 2.2 („Geografski koordinatni sistem”)

Neobavezno. U slobodno vreme  pročitatajte knjižicu„Kako smo saznali da je Zemlja okrugla” koju možete preuzeti sa:
https://www.sendspace.com/file/pcg19r
27.X
Odštampajte priloženi dokument, odgovorite na sva pitanja i rešite sve zadatke, slični će biti na prvom kolokvijumu. O geografskom koordinatnom sistemu pročitajte u dokumentu 03-Oblik i veličina Zemlje.pdf (odeljak 2.2) koji je postavljen 20. X.
3.XI

11.XI
Dokument „Karografske projekcije.pdf”, samo do Azimutnih projekcija.
NASTAVNE TEME ZA PRVI KOLOKVIJUM
24.XI
1) Definicija geografske karte; 2) Osnovi pojmovi sferne geometrije; 3) Oblik i veličina Zemlje; 4) Geografski koordinatni sistem; 5) Geografske mreže; 6) Istorija globusa.
17.XI

1.XII

8.XII

 15.XII  
Iz dokumenta „Globusi i atlasi.pdf” samo drugi deo – „Geografski atlasi” (str. 6–10).
NASTAVNE TEME ZA DRUGI KOLOKVIJUM
22.XII


NASTAVNE TEME ZA ZAVRŠNI ISPIT (februar)

1) Kartografske projekcije; 2) Deformacije; 3) Azimutne projekcije; 4) Podela geografskih karata; 5) Podelai označavanje topografskih karata.


1) Cilindrične projekcije; 2) Gaus-Krigerova proekcija; 3) Konusne projekcije; 4) Geografski atlasi.

Na Završnom ispitu svi studenti polažu III deo (četiri nastavne teme naznačene u levom stupcu). I i II deo polažu samo studenti koji te delove nisu položili na kolokvijumima tokom prvog semestra