Prof. dr
Milutin Tadić


» Početna » Matematička geografija


Matematička geografija


6. X
https://www.sendspace.com/filegroup/ozY8Ci%2Fc8bEcGRm7V0iOjQ
Preuzmite Prezentaciju sa osnovnim podacima o predmetu.

Na predavanju 9. oktobra, i svim narednim predavanjima, najbolje je da imate veliku svesku bez linija i kompletan geometrijski pribor.

9.X
Sajamski popust u Zavodu za udžbenike počinje 17. oktobra i najbolje je tada kupiti udžbenike i priručnike (Obilićev Venac br. 5). Do tada, preuzmite poglavlja iz Udžbenika koja odgovaraju predavanju održanom 9. oktobra.
11.X
Upoznajte se sa projektom u čijem nastavku učestvujete u sklopu praktičnog rada iz Matematičke geografije.
12.X
Preuzmite knjižicu „Kako smo saznali da je Zemlja okrugla”, pažljivo je pročitajte do narednog predavanja, i sačuvajte – trebaće vam kada istu nastavni jednicu budete sami predavali.
16.X
Tekst vezan za današnje predavanje već je dat u sklopu dokumenta 02 koji je postavljen 9. X.
30.X
  • NEBESKA SFERA (I)
Tadić, M. (2004). Matematička geografija. Beograd: ZUNS; 5. poglavlje (str. 101–111)
Praktikum: str. 31–34.
Tadić, M. (2004). Astronomija: pogled ka zvezdanom nebu. Beograd: ZUNS;  str. 57–59.
6.XI
       NEBESKA SFERA (I) (nastavak)
Praktikum: str. 35–37.
Tadić, M. (2004). Astronomija: pogled ka zvezdanom nebu. Beograd: ZUNS;  str. 8–37.
Tadić, M. (2013). Geografska merenja van školske učionice. Beograd:Kreativni centar;  str. 50–65.
Neobavezno:http://tadic.education/admin/uploads/Naked-eye Astronomy Mass Tourism.pdf
21.XI
         NASTAVNE TEME ZA PRVI KOLOKVIJUM
1) Osnovi pojmovi sferne geometrije; 2) Oblik i veličina Zemlje; 3) Geografski koordinatni sistem.
13.XI
PUTANJE NA ZEMLJINOJ LOPTI
Tadić, M. (2004). Matematička geografija. Beograd: ZUNS; 4. poglavlje (str. 65–69)

Praktikum: str. 41–51.

Napomena:
Na predavnja obavezno nositi „Praktikum”, digitron (kalkulator) i kompletan geometrijski pribor.

27.XI
Loksodroma
Ekvatorski koordinatni sistem I (lokalni)

Tadić, M. (2004). Matematička geografija. Beograd: ZUNS; 4. poglavlje (str. 82–98, bez formula; str. 113–114, do odeljka 5.5)
Praktikum: str. 38–39.
4.XII
Rotacija Zemlje
Tadić, M. (2004). Matematička geografija. Beograd: ZUNS; 6. poglavlje (str. 121–133, do odeljka 6.4)
Praktikum: str. 53–54.
Tadić, M. (2004). Astronomija: pogled ka zvezdanom nebu. Beograd: ZUNS;  VI. poglavlje (str.62–65)
 11.XII
 Revolucija Zemlje
 Tadić, M. (2004). Matematička geografija. Beograd: ZUNS; 6. poglavlje (str. 133–162)
Praktikum: str.55–68.
Neobavezno: AstrolAgija.pdf
Kvalitetniju verziju članka možete preuzeti na veb adresi: https://www.sendspace.com/file/m6cf87

Instalirajte besplatan program „Stellarium”: http://stellarium.org/
 13.XIIOdštampati tablice na jednom listu (obostrano) i obavezno nositi na vežbe, predavanja i završni ispit.
26.XII
NASTAVNE TEME ZA DRUGI KOLOKVIJUM
Sve nastavne teme navedene iznad za datume od 30. X do 27. XI (uključujući i 27. XI).