Prof. dr
Milutin Tadić


» Početna » Novosti


Novosti


20.06.2018.
11.06.2018.

Akademsko pisanje u geografiji

Seminarski radovi su primljeni studentima sa sledećim brojevima indeksa: 17, 32, 67, 70, 75, 123, 131, 224 i 244.

Seminarski radovi se vraćaju studentima sa sledećim brojevima indeksa: 93, 94, 100, 120, 132, 156, 162, 199, 231 i 234.

Vraćene radove studenti mogu preuzeti 18. juna u 9:30 h. Temeljito popravljene radove mogu predati na dan ispita u IV roku (29. jun).


10.06.2018.

Akademsko pisanje u geografiji

Pomera se vreme predaja seminarskih radova iz Aakademskog pisanja, ostaje sutra (ponedeljak, 10. jun) ali se pomera sa 10 h na 12:30 h.


06.06.2018.

Akademsko pisanje u geografiji

Rezultati ispita održanog 5. juna: AP u geografiji - rezulatati i napomene.pdf

Pažljivo pročitati napomene.


06.06.2018.

Matematička geografija

Rezultati ispita održanog 5. juna: MatGeo-Rezultati-05 06 2018.docx

Upis ocena 7. juna u 9 h.


04.06.2018.

Akademsko pisanje u geografiji

Za ispit iz Akademskog pisanja u geografiji prijavila su se 44 studenta od koji osam ne može izaći na ispit u ovom roku zbog neispunjenih predispitnih obaveza. To su studenti sa sledećim brojevima indeksa: 52, 93, 98, 100, 153, 172, 219 i 223.

Od ostalih 36 prijavljenih studenta, oni koji se zadovoljavaju ocenom dovoljan (6) treba da to što pre  jave koleginici Aleksandri Petrović. Ocena šest biće im upisana u jednom od narednih ispitnih rokova, onda kada im bude primljen seminarski rad.


31.05.2018.

Akademsko pisanje u geografiji

Studenti generacije 2017/2018. obavezno da pogledaju dokumente koji su 31. maja okačeni uz taj predmet.

(Vraćeni seminarski radovi mogu se preuzeti 2. juna u 15 h kod koleginice Aleksandre Petrović.)


15.05.2018.

Akademsko pisanje u geografiji

Na predlog studenata rok za predaju seminarskog rada pomera se sedam dana: 29. maj 2018.


10.04.2018.
06.03.2018.

Akademsko pisanje u geografiji

Studenti koji danas (6. mart) nisu predali fascikle sa zadacima trebaju ih predati koleginici Aleksandri Petrović u četvrtak 8. marta.

Obavestite studente koji ne prate redovno novosti.


22.02.2018.
20.02.2018.

Master akademske studije

Studenti na smeru Turizmologija koji su izabrali predmet Akademsko pisanje treba da dođu na dogovor sa nastavnikom 19. februara u 16:15 h, kabinet br. 6 (Studentski trg).


13.02.2018.

Matematička geografija

Rezultati ispita održanog 12. februara: MatGeo – Rezultati.docx

Upis ocena: 14. februar 2018.


19.01.2018.

Matematička geografija

Studenti koji su do 10. februara 2018. postavili sunčane časovnike na školama, redom:

Mladenović Milan, Smederevo

Josifov Nemanja, Varvarin

Reljić Ana, Topola

Cvetanović Marija, Jagodina

Jovana Milić, Bečmen

Jaramaz Matija, dva sunčana časovnika – Jagodina i Ćuprija


31.12.2017.

Studentima prve godine

Skinuti su dokumenti za sve predmete iz proteklog semestra, ostale su samo informacije vezane za kolokvijume i završne ispite.


06.12.2017.

Studentima prve godine - II kolokvijum

Smer geografija

Uvod u geografiju: sreda, 13. decembar, sala br. 3 zgrade u Zemunu – Prva grupa u 9:40 h, Druga grupa u 10:00 h

(Sa sobom poneti hemijsku olovku i indeks.)

Matematička geografija: utorak, 26. decembar, Velika sala zgrade na Studentskom trgu – Prva grupa u 8:15 h, Druga grupa u 8:45 h

Sa sobom poneti indeks, digitron, kompletan geometrijski pribor, običnu i hemijsku olovku.)

Smer prostorno planiranje

Kartografija sa topografijom: petak, 22, decembar, sala br. 2 na Studentskom trgu

(Sa sobom poneti indeks, digitron, kompletan geometrijski pribor, običnu i hemijsku olovku.)

Napomena. Teme za kolokvijume pogledajte u rubrici „Predmeti”.