Prof. dr
Milutin Tadić


» Početna » Dobrodošli


Dobrodošli


Na ovoj stranici možete naći obaveštenja i materijale za predmete koji su meni povereni.

Kontakt: tadic@gef.bg.ac.rs

Linkovi:

Novosti


Kartografija sa topografijom

20.06.2018.

Rezultati ispita održanog 20. juna: Rezultati – 20 06 2018.pdf

Akademsko pisanje u geografiji

11.06.2018.

Seminarski radovi su primljeni studentima sa sledećim brojevima indeksa: 17, 32, 67, 70, 75, 123, 131, 224 i 244.

Seminarski radovi se vraćaju studentima sa sledećim brojevima indeksa: 93, 94, 100, 120, 132, 156, 162, 199, 231 i 234.

Vraćene radove studenti mogu preuzeti 18. juna u 9:30 h. Temeljito popravljene radove mogu predati na dan ispita u IV roku (29. jun).

Akademsko pisanje u geografiji

10.06.2018.

Pomera se vreme predaja seminarskih radova iz Aakademskog pisanja, ostaje sutra (ponedeljak, 10. jun) ali se pomera sa 10 h na 12:30 h.

Akademsko pisanje u geografiji

06.06.2018.

Rezultati ispita održanog 5. juna: AP u geografiji - rezulatati i napomene.pdf

Pažljivo pročitati napomene.

Matematička geografija

06.06.2018.

Rezultati ispita održanog 5. juna: MatGeo-Rezultati-05 06 2018.docx

Upis ocena 7. juna u 9 h.


1 2 3 4 5