Prof. dr
Milutin Tadić


» Početna » Dobrodošli


Dobrodošli


Na ovoj stranici možete naći obaveštenja i materijale za predmete koji su meni povereni.

Kontakt: tadic@gef.bg.ac.rs

Linkovi:

Novosti


Akademsko pisanje u geografiji

15.05.2018.

Na predlog studenata rok za predaju seminarskog rada pomera se sedam dana: 29. maj 2018.

Matematička geografija

10.04.2018.

Rezultati ispita održanog 2. aprila: MatGeo-rezultati.docx

Akademsko pisanje u geografiji

06.03.2018.

Studenti koji danas (6. mart) nisu predali fascikle sa zadacima trebaju ih predati koleginici Aleksandri Petrović u četvrtak 8. marta.

Obavestite studente koji ne prate redovno novosti.

Kartografija sa topografijom

22.02.2018.

Rezultati završnog ispita održanog 14. februara: Kartografija sa topografijom - Rezultati.pdf

Master akademske studije

20.02.2018.

Studenti na smeru Turizmologija koji su izabrali predmet Akademsko pisanje treba da dođu na dogovor sa nastavnikom 19. februara u 16:15 h, kabinet br. 6 (Studentski trg).


1 2 3 4 5