Prof. dr
Milutin Tadić


» Početna » Dobrodošli


Dobrodošli


Na ovoj stranici možete naći obaveštenja i materijale za predmete koji su meni povereni.

Kontakt: tadic@gef.bg.ac.rs

Linkovi:

Novosti


Akademsko pisanje u geografiji

04.07.2017.

Rezultati ispita koji je održan 26. juna: AP rezultati ispita - 26 jun 2017.docx

Upis ocena, 4. jul u 12 h, i 11. jul u 11:30 h, kabinet br. 6.


Akademsko pisanje u geografiji

11.06.2017.

Bodovi na osnovu predispitnih obaveza, bodovi sa završnog ispita (8. jun) i ocene: AP 2017 - Bodovi i ocene.docx

(Objašnjenja su data ispod tabele.)

Upis ocena i predaja/preuzimanje seminarskih radova: utorak, 13. jun, u 11:00 h.

Akademsko pisanje u geografiji

02.06.2017.

U prilogu je tabela sa rezultatima vrednovanja seminarskih radova:  AP-Seminarski rad-2017.pdf

Iz tabele svako može videti šta treba popraviti u svom seminarskom radu. Opšte primedbe su date u priloženom dokumentu (Seminarski rad 2017 – opste primedbe.docx), dok su one konkretne napisane direktno na stranicama svakog seminarskog rada.

Seminarski radovi će biti vraćeni na popravku u ponedeljak, 5. juna u 11 h. Potpuno ispravljene i odštampane seminarske radove treba predati  pre upisa ocena.

Seminarske radove ne trebaju popravljati Nina Čegar, Popadić Jovana, Lukić Nikola, Komazec Sergej i Stevanović Sava. Ti studenti treba da se jave predmetnom nastavniku, u ponedeljak 5. juna u 11 h.

Nakon predaje potpuno ispravljenog i odštampanog rada, svi studenti koji imaju 10 bodova za Aktivnost, mogu upisati ocenu šest (6), ako to žele. O tome treba da se izjasne pred predmetnim nastavnikom, u ponedeljak, 5. juna, u 11 h.

Studenti koji nisu predali seminarske radove ne mogu izaći na ispit iz Akademskog pisanja u geografiji u trećem roku; u četvrtom ispitnom roku mogu samo pod uslovom da do tada predaju besprekorno urađene seminarske radove.

Akademsko pisanje u geografiji

01.06.2017.

Pregledana je tek jedna polovina seminarskih radova. Dok čekate, otvorite  Uputstvo i Šablon koje ste svi dobili, i u skladu s njima uskladite seminarske radove (neki studenti uopšte nisu pročitali Uputstvo). Najčešće greške su:

–  izvori nisu pravilno i precizno navedeni u tekstu, i u spisku literature,

– čitalac se u tekstu ne upućuje na slike i tabele,

– prored 1 (umesto 1, 5), latinica umesto ćirilice, prevelik razmak između pasusa, nije uvučen prvi red pasusa, nema desnog ravnanja, nema razmaka posle tačke, i slično,

– slike loše pripremljene ili nisu postavljene na pravo mesto,

– potpisi ispod slika bez precizno navedenog izvora,

– izostavljeno rodoslovno stablo,

– naravnoteža sadržaja (previše prostora zauzimaju sporedne teme),

– uopšten Zaključak,

– citati i slike u Zaključku...

Akademsko pisanje u geografiji

30.05.2017.

Akademsko pisanje, školska 2016/2017. godina, II semestar

Od 66 studenata na prvobitnom spisku, potpise ne može dobiti sedam studenata. To su studenti sa brojevima indeksa 85, 92, 113, 109, 143, 161 i 236.


1 2 3 4 5