Prof. dr
Milutin Tadić


» Početna » Dobrodošli


Dobrodošli


Na ovoj stranici možete naći obaveštenja i materijale za predmete koji su meni povereni.


Kontakt: tadic@gef.bg.ac.rs

Linkovi:

Novosti


Studentima prve godine

31.12.2017.

Skinuti su dokumenti za sve predmete iz proteklog semestra, ostale su samo informacije vezane za kolokvijume i završne ispite.

Studentima prve godine - II kolokvijum

06.12.2017.

Smer geografija

Uvod u geografiju: sreda, 13. decembar, sala br. 3 zgrade u Zemunu – Prva grupa u 9:40 h, Druga grupa u 10:00 h

(Sa sobom poneti hemijsku olovku i indeks.)

Matematička geografija: utorak, 26. decembar, Velika sala zgrade na Studentskom trgu – Prva grupa u 8:15 h, Druga grupa u 8:45 h

Sa sobom poneti indeks, digitron, kompletan geometrijski pribor, običnu i hemijsku olovku.)

Smer prostorno planiranje

Kartografija sa topografijom: petak, 22, decembar, sala br. 2 na Studentskom trgu

(Sa sobom poneti indeks, digitron, kompletan geometrijski pribor, običnu i hemijsku olovku.)

Napomena. Teme za kolokvijume pogledajte u rubrici „Predmeti”.


1 2 3 4 5