Prof. dr
Milutin Tadić


» Početna » Dobrodošli


Dobrodošli


Na ovoj stranici možete naći obaveštenja i materijale za predmete koji su meni povereni.

http://yusundials.com
tadic@gef.bg.ac.rs

Online rečnik savremene srpske geografske terminologije

Novosti


Akademsko pisanje u geografiji

27.05.2016.

Zbog preklapanja termina, umesto 1. juna u 10 h, ispit iz Akademskog pisanja u geografiji  održaće se u utorak, 7. juna, u 12 h (Studentski trg, velika sala). Raspored polaganja po grupama biće objavljen naredne sedmice na profesorovom sajtu.

Akademsko pisanje u geografiji

21.05.2016.

Pregled bodova stečenih na osnovu ispunjenja predispitnih obaveza:AP- 2016 - Bodovi.pdf

Napomena: Plavom bojom označena su imena studenata koji ne mogu dobiti potpise (koji ne mogu izaći na ispit). Ostala objašnjenja pogledajte u odeljku „Predmeti”.

Akademsko pisanje

16.05.2016.

Predaja seminarskih radova i poslednjeg domaćeg zadatka: četvrtak, 19. maj u 11 h, kabinet br. 6.

(Studenti koji su već završili seminarski rad i uradili pomenuti zadatak, mogu ih predati i u utorak, 17. maja u 16 h, u velikoj učionici.)

Akademsko pisanje

14.05.2016.

Više studenata je poslala seminarski rad sa molbom da im se kaže da li je rad dobar, i šta eventualno treba da isprave. Održana su predavanja, vežbali smo na časovima, radili ste zadatke kod kuće, slušali prezentacije kolega, svi dokumenti vezani za kurs i dalje su dostupni na ovom sajtu... i dalje morate sami, strogo se pridržavajuću zadatih uslova.

Napomena: Uvidom u poslate seminarske radove uočeno je da studenti najčešće greše prilikom citiranja. Zbog toga evo dela prezentacije o citiranju sa predavanja održanog 29. marta: Citiranje.pdf

FASPER – Terenska nastava

26.04.2016.

Fotografije sa terenskih nastava u kanjonu reke Gradac (2. i 9. april) i u Deliblatskoj Peščari (24. april):

https://drive.google.com/folderview?id=0B0eEmtxtGdrbUzR0NV9PVlFDTlE&usp=sharing

Autor fotografija: Aneta Nevenić, demonstrator


1 2 3 4 5