Prof. dr
Milutin Tadić


» Početna » Dobrodošli


Dobrodošli


Na ovoj stranici možete naći obaveštenja i materijale za predmete koji su meni povereni.

Kontakt: tadic@gef.bg.ac.rs

Linkovi:

Novosti


Rezultati ispita

08.04.2017.

Matematička geografija, 3. april: MatGeo - 03 04 2017 - Rezultati.doc

Uvod u geografiju, 4. april: Uvod u geografiju - 04 04 2017 Rezultati.doc

Rezultati ispita

18.02.2017.

Matematička geografija: MatGeo – 10 02 2017.doc

Akademsko pisanje u geografiji: Akademsko pisanje – 10 02 2017.docx

Matematička geografija

13.01.2017.
  • Zbog loših vremenskih prilika u periodu decembar-januar, krajnji rok za postavljanje sunčanih časovnika u sklopu Praktičnog rada iz Matematičke geografije pomera se na 5. april 2017.  Studentima koji rade sunčane časovnike, a koji ispit polože u februaru, ocene će biti zaključene u aprilskom roku (nakon što im se upiše dodatnih 10 bodova).
  • Prema našoj evidenciji, danas (14. januar) postavljen je stoti sunčani časovnik u Srbiji. Postavila ga je Tamara Pešić, student prve godine smera Geografija, na OŠ „Radoje Domanović” u Kumarevu kod Leskovca.  Pesic Tamara - Kumarevo -14 01 2017.jpg  (Čeka se sunce, pa da sunčani časovnik bude „pušten u rad”.)
  • Takođe pogledajte članak koji je 13. 01. 2017. postavljen na sajtu Fakulteta:

Sunčani časovnici kao ekološki posteri: Sundials as Environmental Posters.pdf

FASPER

23.12.2016.
Bodovi stečeni na osnovu predispitnih obaveza:FASPER - PPD - 2016-2017 - Bodovi.pdf

Bodovi za terensku nastavu upisani su svim studentima uslovno. Za bolje urađene oglede upisana su dva plusa („++”).

Sve primedbe u vezi bodova treba javiti demonstratoru tokom naredne sedmice (26–30. decembar).

Studenti koji su ispunili predispitne obaveze a zadovoljavaju se ocenom (6) treba odmah da se prijave predstavniku svoje grupe.

Završni ispit će se održati 10. februara u 12 h. Ocene će biti zvanično zavedene tek posle obavljene terenske nastave.

Matematička geografija

21.12.2016.

Rezultati II kolokvijuma: II kolokvijum - rezultati.docx

Polagali: 57 studenata

Položili: 32 studenta

Prolaznost: 56%


1 2 3 4 5