Prof. dr
Milutin Tadić


» Početna » Dobrodošli


Dobrodošli


Na ovoj stranici možete naći obaveštenja i materijale za predmete koji su meni povereni.

http://yusundials.com

tadic@gef.bg.ac.rs

Online rečnik savremene srpske geografske terminologije

Novosti


Matematička geografija - ispit

26.09.2016.

Svi studenti koji su prijavili ispit iz Matematičke geografije u 6. ispitnom roku, i izašli na ispit 24. septembra (vidite spisak u prilogu), mogu polagati još jednom, i to 28. septembra (sreda) u 8 h. Na ispit neka izađu samo studenti koji su se dobro spremili za ispit.

28 septembar - 8 h.jpg

Dodatni termin je određen na molbu studenata, a uz saglasnost Nastavno-naučnog veća.

Rezultati ispita održanog 24. septembra

24.09.2016.
Uvod u geografiju


Perić Jovana: 8 (osam)

Stiković Nemanja: 7 (sedam)

Bučevac Srđan: 7 (sedam)

Đorović Filip: 7 (sedam)

Upis ocena: sreda, 28. septembar, u 9 h.


Matematička geografija

Ispit su položili:

Popović Teodora: 9 (devet)

Aćimović Tijana: 8 (osam)

Sučević Milica: 7 (sedam)

Aleksić Kristina: 7 (sedam)

Đorđević Anđela: 7 (sedam)

Aleksić Mirko: 6 (šest)

Upis ocena: sreda, 28. septembar, u 9 h.


Položili I deo ispita:

Đorović Filip (14 bodova)

Sibinović Milica (13 bodova)


Položili II deo ispita:

Stiković Nemanja (21 bod)

Đorović Filip (16 bodova)

Cvetković Katarina (17 bodova)

Šandor Sara (13 bodova)


P. S. U sredu, 28. septembra,  u 9 h obavezno treba da dođu i Šandor Sara, Cvetković Katarina, Šuluburić Aleksandra i Tasić Marko, da bi dodatno obrazložili svoje zadatke.
Akademsko pisanje – pomeranje ispita

15.09.2016.

Završni ispit iz Akademskog pisanja u geografiji, umesto 21. septembra, održaće se 28. septembra u 12 h.

Akademsko pisanje u geografiji

12.09.2016.

Rezultati ispita održanog 12. 09. 2016.: AP - 12 09 2016 - Rezultati.pdf

Akademsko pisanje u geografiji

07.07.2016.

Rezultati ispita održanog 7. jula 2016. godine: AP - Rezultati ispita - 07 07 2016.pdf


1 2 3 4 5